Правна помощ

През годините на нашата практика, свързана със предоставянето на правни услуги в сферата на строителството, ние активно участваме и консултираме изграждането на много строителни обекти. Имаме опит във всички етапи на строителния процес - от организиране на процедурата по изготвяне на подробен устройствен план, рамкиране на бъдещия строителен проекти, осигуряване на представителство за решаване на евентуален спор по съдебен ред.

Нашата практика включва правни консултации и изготвяне на различни видове договори, необходими за организацията и изпълнението на строителния процес, като договори за проектиране; договор за проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация; изготвяне на договори за строителен надзор и прочие. Представляваме нашите клиенти в преговорите по конкретните срокове и условия, права, задължения и отговорности на участниците в процеса на строителството. Екипът ни координира необходимите въпроси с инженери, дизайнери и други експерти, които да ни помогнат да предоставим първокласна и ефективна правна помощ.

Ние имаме придобит опит в работата си с общинските и местните структури: Дирекцията за национален строителен контрол, общините на територията на страната, общински и областни земеделски служби, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Имотен регистър при Агенция по вписванията, с оглед получаване на документите за успешното приключване на целия проект.

Други Услуги