Строителство

Строителсвото на жилищни сгради и къщи по проект.


Всички проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж- Архитектура, Строителни конструкции, Ел, ВиК и т.н;                                                                                                             
Строителството на жилищни сгради е мащабна по своята същност дейност, за която се изискват много добри организационни умения и много добри технически квалифицирани кадри. Нашето дружество се е доказало на пазара и разполага с този набор от умения и професионалисти(строителни инженери, технически ръководители, арматуристи, кофражисти и др.), за да изпълни предпочитанията на своите клиенти, а именно-мечтания дом, офис или вила.

Предлагаме строителство на жилищни сгради, къщи, както по готови наши проекти, така и по проекти на клиента, в зависимост от неговите предпочитания. Нашите цели са качествено строителство, коректност и бързина при изпълнение на зададения проект. 
Цената е важен определящ фактор за строителството на сгради. Апартмент Строй - Варна предлага конкурентни цени. Едновременното качествено изпълнение на проекта и бързите срокове са наш приоритет.
Строителството на сгради е една дългосрочна инвестиция, която ние ще Ви помогнем да осъществите. Инвестирайте разумно в недвижима собственост чрез строителство на Вашият мечтан дом, проектиран специално за Вас.

Апартмент Строй - Варна до момента има в актива си множество участия в успешното изграждане на обекти както като основен изпълнител, така и съвместно с други фирми и организации.

В потвърждение на това са немалкото изградени сгради и добрите референции.
Дружеството разполага с необходимите транспорт, механизация и апаратура, както и с квалифициран ръководен и изпълнителски персонал, което ни позволява да изпълняваме поетите ангажименти към своите клиенти с отлично качество и в рамките на договорираните срокове.

Други Услуги