Кайсиева градина

Други Предстоящи обекти

М-ст Пчелина

Сградата разполага с 51 апартамента, гаражи и паркоместа.